2016. július 28., csütörtök

Etikus Társadalom

                                        

Az Etikus Társadalom több, jobb, mint a demokrácia.
A demokráciában egy gazdag ember, vagy csoport érdekei érvényesülnek, az etikus társadalomban a józan ész. A hatalom meghackelése:
Csinálni kell egy pártot, amely megváltoztathatatlan alapszabályában rögzíti, hogy az egyetlen programja a rendszerváltás. Amíg nem szerzik meg hozzá a kétharmados többséget a választásokon, addig nem ülnek be a parlamentbe, és semmilyen más székbe, valamint semmilyen juttatást nem vesznek fel. Ha megvan a kétharmad, a résztvevők kormányon kialakítják az új rendszert, majd feloszlatják magukat és az országgyűlést, és bevezetik azt.
Közben sem vehetnek fel több juttatást, mint amennyihez a civil életükbe jutottak. A párt vezetéséről közvetlenül a teljes tagság dönt. 

Gyakorlat:

Korlátozzuk a pénzt, mint hatalmat, illetve a korrupciót:Képviselők, kormánytagok, fontosabb tisztviselők, vagyis a nép alkalmazottainak a kiválasztása négy évente történik, mint eddig is :

A kormányba a miniszteri, a képviselői, illetve a fontosabb tisztségviselői állásokra bárki pályázhat, aki rendelkezik a szükséges végzettségekkel, és megfelel a követelményeknek.
Ezek a követelmények ma is rögzítve vannak, ez a kiinduló pont.

A pályázók közül sorsolással lesz kiválasztva az alkalmazott.
Az alkalmazott leváltását, megfelelő támogatottsággal háromnegyed évvel a kiválasztás után bármikor kezdeményezni lehet! Személyekről ekkor szavazunk!
 A miniszterelnöki, és köztársaság elnöki pozíció megszűnik, a külföld felé a külügyminiszter tart kapcsolatot.

Az etikus társadalomban a kormány, és az országgyűlés független egymástól, nincs garantált kormányzati többség, és nincsenek pártok.

Biztosítjuk, hogy a józan ész érvényesüljön:

-A parlament a honlapján egy fórumot biztosít, ahol az ügyeket fel lehet hozni, képviselőket meg lehet keresni, a képviselők is megkérdezhetik a választókat, és szavazásokat, népszavazásokat is lehet kezdeményezni, ha megfelelő támogatót gyűjt a kezdeményező. Itt  lehet aztán ezen ügyeket kitárgyalni, az érveket, és ellenvéleményeket is ütköztetni (igazságkereső vita). Az adminok biztosítják, az igazságkereső vita (racionális vita) szabályainak a betartását, és nem engedik meg az érvelési hibák tudatos használatát sem.. A polgár számára az információk leginkább ebből a fórumból szerezhetőek be. Azon ügyekről, amelyek a parlament online szavazati fórumrendszerén szavazás előtt állnak, a médiumok újságírói már nem szerkeszthetnek vitaműsort, beszámolhatnak a vitáról, linkelhetik a fórumot, de a véleményüket, és érveiket csak ott fejthetik ki, mint egyek a sokból. Amikor a topic adminja látja, hogy új érvek már nem kerülnek elő, a felmerülteket pedig kitárgyalták,  felkéri a véleményvezéreket, hogy külön-külön dolgoznak ki tesztkérdéseket. Mindkét fél olyan kérdéseket akar majd feltenni, amelyet az azonos véleményen lévők tudnak, az ellentábor viszont kevésbé, így arra kényszerítik a választókat, hogy mindkét tábor véleményét, érveit megismerjék. A szavazópolgárnak a szavazat előtt ki kell töltenie ezt a tesztet, és ha megfelelő eredményt ér el, csak akkor lesz a szavazata érvényes.

-Nem érvényes az a szavazás, amely tárgyát nem tárgyalták ki, az ellenérvek, érvek, adatok nem kerülhetnek azonos mértékben megismerhetővé!

-Akinek nincs otthon számítógépe, amíg nem lesz (nemsokára amúgy mindenkinek lesz internetes hozzáférése), addig annak:

-Az önkormányzatoknál kell biztosítani minden szavazópolgár számára a szavazáshoz szükséges feltételeket.

-A tesztkérdések titkos adatnak minősülnek, a szavazópolgárokat titoktartási kötelezettség köti! Ennek a megszegését igen keményen kell büntetni, ugyanúgy, mint ahogy a polgárokat most is számos szakmai területen titoktartás kötelezi.

-A választás nem lesz titkos, csak nem lesz nyilvános. Ez alatt azt kell érteni, hogy a számítógépes rendszerbe névvel, stb. kell bejelentkezni, és a rendszer rögzíti azt, hogy mit szavazott a polgár. Ugyanakkor ehhez az adathoz csak olyan szervek, és civil szervezetek férhetnek hozzá, egyének, akik erre felhatalmazást kapnak abból a célból, hogy a választások tisztaságát vizsgálják. A választópolgárt meg tudják kérdezni, valóban szavazott, és úgy, ahogy az rögzítve, számolva lett!

-Csak az online szavazórendszer fórumán keresztül, csak írásban, transzparensen (mindenki olvashatja) lehet ügyekkel megkeresni a képviselőket, tisztségviselőket, az egyéb esetek korrupciónak minősülnek.

-Ahogy a hatóságok ma próbavásárlást végeznek, úgy bevezetjük a próba korrumpálást is. Így a tisztségviselő nem tudhatja, hogy nem-e ellenőrzés okán próbálják meg, ami komoly visszatartó erő. Másrészt a korrupcióra hajlamos egyéneket evvel a módszerrel könnyebben ki lehet szűrni.

-Az alkalmazottaink, vagyis a fontosabb tisztségviselőink fizetéséről ebben a rendszerben az emberek dönthetnek, és nem saját maguk határozzák meg azt.

-A rendszer nem merev, mivel a józan ész érvényesülni tud, folyamatosan javítja, és fejleszti, alakítja önmagát, illetve képes alkalmazkodni.

Média:
A média jelenleg egy hatalomgyakorlási eszköz, ezt mi felszámoljuk!
A média feladata az etikus társadalomban a tisztességes tájékoztatás, és nem a befolyásolás!

Már most be kellene vezetni, hogy a nép szavazást kezdeményezhessen egy-egy médiumról, annak megítélésére, hogy befolyásoló tevékenységet végez-e! Amennyiben elmeszeli a nép, akkor a bukott médiumot fel kell számolni, állami társaság esetén pedig újra kell szervezni, a munkatársak, és a felügyelőszervek vezetőinek a lecserélésével.

A tisztességes médium ismérvei:
-Nem befolyásol, kizárólag tájékoztat!
-Minden fél érveit pontosan feltünteti.
-Egyik érvet, illetve érvelőt sem minősíti!
-Híreket nem hallgat el! Vagyis nem kedvez egyik oldalnak sem a hírek megjelenítésénél.

Jelenleg a média szereplői általában  nem tisztességesek, hanem bűnözők!
Az etikus társadalomba, ahol a szavazat tudáshoz van kötve, a bukott médium finanszírozóit, tulajdonosait, vezetőit, főszerkesztőit, szerkesztőit, újságíróit eltiltják a médiában való részvételtől, és esetleg egyéb büntetésben is részesülhetnek.

Az etikus gazdasági rendszer:
Az élet zárt rendszer, amelyben mindennek megvan a korláta. Az alrendszerek egymásra hatnak, és egymást szabályozzák. Az életre a legnagyobb veszély az, amikor ebben a zárt rendszerben valami elszabadul a korlátaitól. A gazdagok gazdagságának korlátot kell szabnunk...   Ha a döntések nem dominancia, hanem a józan ész, illetve az etika alapján születnek, és a pénzt mint hatalmat kizárjuk, vagyis a korrupciót ténylegesen kizárjuk, akkor a gazdaság is jó irányba alakul...

Jelenleg:

Jelenleg a vezetők kizárólag érdekcsoportok támogatásával kerülnek pozícióba, és ezt a támogatást nekik viszonozniuk kell, alsóbb szinten pedig rokonok, barátok kerülnek bársonyszékekbe. Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Mi nem megváltót, de még csak vezetőt sem keresünk, hanem alkalmazottat. A vezetőt könnyen lehet korrumpálni, és így könnyen félre is vezeti az embereket.
Mi alkalmazottakat keresünk, akik a napi, illetve a kevésbé lényeges ügyeket viszik, de a fontosabb kérdésekben nem ők döntenek.

A jelenlegi rendszerben a pártok a remény, és a választás illúzióját nyújtják a választóknak, hogy egy másik jobb lesz. Nem a választók befolyásolják a pártokat, hanem azok, illetve rajtuk keresztül a gazdasági elit az embereket!  Valójában csak megosztják a választókat, az elitet szolgálják ki, akikhez vezetőik csatlakozhatnak. A pártok a konkurens pártokkal szemben olyan gyűlöletet gerjesztenek, hogy a szavazóik egyfajta sportszurkolókká, vagy pártkatonává válnak, és hajlandóak áldozatokat (feladják érdekeiket, akár életüket is feláldozzák) is hozni azért, hogy a gyűlölt oldalt legyőzzék. Sokszor még a közösségük, népük, hazájuk ellen is tesznek, amennyiben éppen az a párt van hatalmon, akit gyűlölnek, hogy azok ne legyenek sikeresek, és elveszítsék a következő választásokat.
A képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni. Ha nem a pártvezetést képviseli, hanem a választókat, akkor pénzbüntetéssel sújtják, és a következő választásokon nem indítják, vagyis elveszíti az egzisztenciáját. Jelenleg a képviselők teljesen feleslegesek, a parlamenti munka pedig csak színjáték, és cirkusz!
Ezt az etikus társadalom rendszere kizárja!

Ma üzletemberek, és egyéb érdekcsoportok a nyilvánosság kizárásával keresik meg a döntéshozókat.
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

A jelenlegi rendszerben a döntés nem a józan ész, hanem a dominancia alapján születik meg.
Mi a dominancia érvényesülését az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Megfelelő információ nélkül nem lehet megfelelő döntéseket hozni, követelmény kell legyen a tudás, tájékozottság!
A jelenlegi rendszerben a szavazók úgy hoznak döntéseket, hogy nem kellően tájékozottak, és érdekcsoportok által meg vannak vezetve!
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Igazságkereső vita nélkül ritka az igazság!

A mostani rendszerben a racionális vitát elkerülik, és kizárják!
Azt, hogy megakadályozzák, hogy valamiről ne lehessen racionális vitát tartani,  az etikus társadalmi rendszer kizárja!

A rendszerváltás fázisai:
1. A mostani rendszer leleplezése, felvilágosítás.
2. Egy jó rendszer, egy valós alternatíva kidolgozása, és megismertetése (ez az Etikus Társadalom)

Ukrajna, az "arab tavasz" és egyéb példákból láthatjuk, hogy a forradalmak érdekcsoportok manipulációi, amelyeknek a nép rendre a vesztese. Történelmi tapasztalat, hogy a hatalom általában legyőzi az ellenszegülőket.
Mi olyan hatékony módszert használunk, amitől nem lesz járulékos veszteség, háború, gazdasági összeomlás, gyógyszerhiány, stb., hanem rögtön, és fokozatosan javul minden!
Mi nem csinálunk forradalmat, hanem minden törvényt betartunk, ezért nem fognak tudni ellenünk fellépni. Nekünk csak alkalmazottaink vannak, nem vezetőink, ezért sem korrupcióval, sem autóbaleset előidézésével nem lehet ellenünk tenni. Nem szegülünk ellen a rendszernek, hanem használjuk azt, és  a saját fegyverüket fordítjuk ellenük. Mi nem diktatúrát, hanem többet, jobbat akarunk még a képviseleti demokráciánál is,  így nem tudnak jönni az USA demokratizáló bombázói sem. Ha pedig egy valódi megoldást mutatunk be, a példánk  globálisan is ragadós lesz! Ha nyílttá teszik a diktatúrájukat, akkor még élve sem fogják megúszni, így ha nem is önként, de előbb-utóbb kényszerből le fognak mondani a hatalomról úgy, hogy megmarad az életük, és vagyonuknak kis része. Persze ott fognak akadályozni ahol tudnak, és használják a "ha nem tudsz valamit megakadályozni, akkor állj az élére és térítsd el" elvét, ezenkívül az időt fogják kihúzni, amennyire csak lehet, de közben színt is vallanak.

3. Pártot alakítunk, amelynek garantáltan az egyetlen programja a rendszerváltás. Amikor megnyerjük a választásokat, akkor kialakítjuk az új rendszer alapjait, majd feloszlatjuk magunkat. Természetesen erre garanciát kell tudnunk nyújtani, amit a következő szabályok biztosítják:
-A párt csak kétharmados győzelem esetén ül be a parlamentbe!
-A párt vezetését nem a közvetlenül alatta, és a tőle anyagi függésbe lévők szavazzák meg, hanem a teljes tagság, közvetlen módon!


Elméleti rész:

Mit értünk etika alatt?

Az etika az egyén, és közössége boldogságának feltételeit biztosító viselkedés szabályrendszere. 
Evvel szemben, szerintünk a demokrácia nem több, mint pártok választásának a joga! 

Az etika egy logikai struktúra, ezért az alapja a logika. A logika egyetemes, mint ahogy az összes arra épülő tudomány, így nem lehet belőle több, nem lehet belőle saját.
Az erkölcs egy régi világ elavult etikája...

Mit értünk mi társadalom alatt?
Az ember esetében nem lehetséges, hogy általánosságban pusztán önmagában, hanem csak társaival közösségben, és jellemzően együttműködve tud élni.
Azt a (nemzeti) közösséget, amelyben jellemzően együttműködve él az ember, nevezzük társadalomnak.
(Az olyan teret, ahol jellemzően egymást akarják legyőzni, nem társadalomnak, hanem harctérnek nevezzük.)

Első alapelv:
Minden eszme, tan, értékrend, alaptörvény, alkotmány, stb. humbuk, amelyhez azonos szinten, nincs mellérendelve egy olyan gyakorlati szabályozás is, amely a gyakorlatban biztosítja az érvényesülését!
Tehát csak az az elfogadható alkotmány, amelynél az adott eszme mellé, az azt érvényesítő gyakorlati szabályt is rögzítik.

Második alapelv:
Az olyan szabályok, amelyek bár szükségesek, de nem elégségesek, csak az emberek megvezetésére jók!
A célok elérése érdekében nem csak szükséges, hanem elégséges szabályozást kell alkotni!

Hogyan születik a döntés a demokráciában, egyéb diktatúrákban?

Egy kísérlet, a dominancián alapuló hierarchiára:
A tudósok szerint pl. egy majomcsoport esetében a dominanciának az a szerepe, hogy amikor a hierarchia feláll, azt az egyedek elfogadják, a csoporton belül megszűnik a harc, és így hatékonyabban tudnak működni (táplálék megszerzése, stb.) Ha azonban megvizsgáljuk a történelmünket, nem látunk mást, csak uralomra a lázadókat, háborúkat, tragédiákat. Ráadásul a tudósok azt is elismerik, hogy a dominancia alapja nem az ész, sőt, sokszor nem is az erő! Egy majomnak például szerotonint adagoltak, aminek következtében ő lett a csoport domináns vezetője. http://www.mipszi.hu/cikk/090305-ki-legyen-fonok
Ma már egyre inkább rájövünk, hogy a dominanciánál létezik hatékonyabb módszer is, és a társadalom részterületein egyre kevésbé fogadjuk el a dominancia hierarchiáját, sőt, korlátozzuk, és olyan szabályozást, döntési mechanizmus próbálunk helyette bevezetni, ahol a józan ész tud előtérbe kerülni. Például nem mondhatja egy repülőgép szerelő,  hogy ő nem húzza meg az adott csavart, mert szerinte a föld nem forog, és egy taxis hiába jelenti ki, hogy a vezetés a vérébe van, és hiába tuszkol minket erőszakosan a kocsijába, mi többre értékeljük, ha valaki bizonyítani tudja, hogy ért a vezetéshez,  például jogosítványa van. A tudomány világában is bizonyítani kell, érveket, adatokat bemutatni, logikai struktúrát felállítani, és mindenekfölött tisztességes igazságkereső  vitát lefolytatni!
Jelenleg a társadalmi kérdésekben nincs tisztességes vita, valójában egy domináns, gazdag  ember akarata érvényesül, a képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni.
Egy másik példa: https://www.youtube.com/watch?v=Tkmwbzi5c2A

A közvetett, képviseleti demokrácia valójában a diktatúra egy rafináltabb formája, mert a népet, egy kis létszámú csoport képviseli, akiket viszont könnyen le lehet fizetni, így aztán nem a népet képviselik, hanem a gazdasági elitet, amelyhez maguk is csatlakoznak. A képviselők nem a választóiktól függenek egzisztenciálisan, hanem a párt vezetésétől. Ezért nem a választók akarta szerint szavaznak, hanem a párt vezetőjének akarata szerint. Ha nem így tesznek, amellett, hogy megbüntetik őket a pártfegyelem (!) megszegéséért, akár nem is indíthatják a következő választásokon. A választásokon pedig nem a legtisztességesebb, és legrátermettebb politikus győz, hanem azoknak van esélye, akik mögött egy nagy pártszervezet, illetve megfelelő anyagi források állnak.  Ezért nem a választóktól, hanem a finanszírozóiktól függnek a képviselők, politikusok! A képviselő társadalmi szervezetek (pártok), és egyének (képviselők), így automatikusan korrupciós gépezetté válnak, a vezetőik, befolyásolóik pedig diktátorrá! A népet megosztó pártok, és a gazdasági elit, a médiáján keresztül befolyásolja, és félre is vezeti a választókat. Tehát nem a választók befolyásolják a képviselőiket, hanem a képviselők, és rajtuk keresztül a gazdasági elit irányítja a társadalmat, és uralkodik!

Sok ember és azok, akik ma jelenleg rafináltan, és fedetten uralkodnak, ugyanabban a tévedésben élnek, hogy felsőbbrendűek, és uralniuk is kell a többieket.

Társadalmi szempontból a legfőbb természeti törvény, hogy jó uralmat csak ideig-óráig lehet gyakorolni, és ezt senki nem írhatja felül. Az emberek nem akarnak uralom alatt élni, az uralomnak pedig előbb-utóbb más lesz az érdeke, mint a többieké, korlátozni se tudja magát, így a többiek ellen fordul, és véreskezű lesz.

Példa:
Képzeld el, hogy egy rendezvényen te vagy a főrendező. A sor a bejárat előtt óriási, két órát kell várni a bejutásra, és egy lány, aki nagyon-nagyon tetszik, és akinek egy ideje már csapod a szelet, beáll a sorba. Nem intesz neki, és engeded be a többiek előtt? Ilyen gyorsan, és könnyen lesz semmivé a jó uralom...

Tudjuk, hogy tökéletes rendszert valószínűleg nem lehet kitalálni, de a jelenleginél igenis lehet jobbat!
Azt gondoljuk, a jelenlegi (és minden múltbéli) rendszernek a lényege az, hogy uralni tudjanak, akkor is, ha ezt tagadják. Ha mi olyan rendszert találunk ki, amelynek lényege, hogy megteremtse az emberi boldogság feltételét, és például ne tudjanak uralni, akkor nem fognak tudni, és jobb lesz, mint a mostani, ez ilyen egyszerű!

Mi azt gondoljuk, hogy egy társadalmi rendszernek csupán két dolgot kell tudnia!
Kizárni, hogy az egyik ember uralhassa a másikat,
és biztosítani, hogy a józan ész érvényesüljön (etika).


A háborúról

A legnagyobb haderő nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver pedig nem az atombomba, hanem a pénz, és a hasbara!

Az agresszor:
Mindig az az agresszor, aki nem akar racionális vitát! Az ilyeneket nem érdekli az igazság, ők csak az erősebb jogán akarják a többieket legyőzni, hogy akár aránytalanul is sújtva azokat, az akaratukat érvényesítsék. A náci, kommunista, kapitalista, demokrata, liberális és egyéb eszmék csak megtévesztések. A természetben csak kétféle életszemlélet, életstratégia van. Az etikus abban hisz, úgy él, hogy lehetne egymás mellett békésen élni, az etikátlan pedig abban, hogy az erősebb, furfangosabb legyőzi a gyengébbet, butábbat, a győztes tovább virágzik, míg a vesztes pusztul, azonban ő fogja a békés egymás mellett élést a leghangosabban hirdetni, mert a háborúja a megtévesztés művészete.

A háború:
A háború  jellemzően nem fegyverekkel zajlik, jellemzően a hatalom se avval vívja, az csak egy kis, bár kétségtelenül látható szelete. A hibát a lázadók mindig ott vétették, hogy ők viszont jellemzően mindig fizikailag állnak ellen, lőfegyverrel. Így a bukásuk mindig kódolva volt. A hatalmat nem lehet pusztán erővel legyőzni, ez tény, és elmenekülni sem lehet előle. A hatalom nem engedi meg, hogy bárki is példa legyen a függetlenségre, hogy bárki is szabad legyen! Nem tudunk mit csinálni, fel kell venni a kesztyűt, de ésszel! Jellemzően nem lőfegyverrel kell vívnunk a háborút, a hatalom erősebb, lőfegyverrel nem legyőzhető!

A háború művészete című kínai hadtudományi munka szerzője Sun Zi (Szun-ce, stb. sokféleképpen írják a nevét, kb. i. e. 544 – i. e. 496):

“Minden hadviselés megtévesztésen alapul.”

"Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele; úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg; úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig (a háború). "

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.”

Idézet a még régebbi Tórából:

Mózes V. 15/6

Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

Mózes V. 23/20

Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt."

A legnagyobb haderő tehát nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver pedig nem az atombomba, hanem a pénz, és a hasbara!

Ezek azonban mind hatástalaníthatók az igazsággal, illetve olyan módszerrel, amelynél az igazság érvényesülni tud!

A hasbara:
A hasbara egy kommunikációs technikai, és taktikai csokor, amellyel megakadályozzák az igazságkereső vitát, vagyis azt, hogy az igazság kiderüljön, és érvényesüljön.
A hasbara módszere: Az ellenfelet hülyének, butának állítják be, megbélyegzik (náci, fasiszta, rasszista, antiszemita, stb.) olyan fogalmakkal, szitokszavakkal, amelyekről az olvasó csak annyit tud, hogy negatív. Ezekkel a bélyegekkel próbálnak cáfolni, és hitelteleníteni. Magukat ellenben pozitívan címkézik, azt állítják magukról, hogy ők demokratikusak, toleránsak, haladó gondolkodásúak, emberiségellenes tetteiket pedig humanista csomagolásba rejtik (minden háború a megtévesztésen alapszik). Sértegetnek, megaláznak, hogy anyázásba térítsék a beszélgetést, vitát. Jellemző, hogy avval támadnak, hogy nem az igazi nevedet használod, miközben tudják, hogy azt csak a hatalom kegyeltjei engedhetik meg maguknak, és hogy ez sem cáfolat az állításodra.  Hibbantnak, elmebetegnek állítanak be, gyakori hamis érv az is, hogy nincs önálló gondolatod. Sokszor a helyesírásodba próbálnak belekötni, az érdemi vita helyett nyelvészkednek. Ha mégis megpróbálnak cáfolni, azt nem konkrétumokkal teszik, hogy konkrétan melyik állításodnál miért nincs igazad, hanem általánossággal, és szitkozódással "cáfolnak". Nem ritka, hogy avval kezdenek vádolni, amit ők csinálnak. Természeti ökölszabály, hogy amikkel a hatalom emberei megvádolnak, az rájuk sokkal inkább jellemző, vagy ők követték el! Előszeretettel keverik a fogalmakat, ha nem direkt, hát butaságból, de inkább szándékosan, vagy mindig mást értenek alatta. A vitát velük sokszor a fogalom definíciójával érdemes kezdeni, de vigyázat, mert jó néhány fogalom wikioldalát is ők szerkesztik. Nem a témáról beszélnek, és nem ahhoz szólnak hozzá, hanem az ellenfél személyét, és gondolatait illetik jelzőkkel és sértegetnek, amellyel anyázásba fullaszthatják, és térítik el az igazságkeresést. Az érvekre egyszerűen nem válaszolnak, elkerülik annak elemzését, amikor megcáfolod őket, új dologgal támadnak, új témát nyitnak, az adott téma kitárgyalatlan marad. Az ember sokkal inkább érzelmi, mint értelmi lény, sőt, mivel az olvasók sokszor az adott témában nem járatosak, nem is tudják értelmezni a sorokat, így az érzelmeikre akarnak hatni, nem az értelműkre. Az állandó támadással védekező pozícióba kényszerítik az ellenfelet, az olvasók érzelmei szerint annak lesz igaza, aki támad, és az veszíti el a vitát, aki védekezésbe kényszerül. Tudatosan használják az érvelési hibákat: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/, és szándékosan nem tartják be a racionális (igazságkereső) vita szabályait:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
http://kutatokozpont.hu/hu/wp-content/uploads/2011/08/racionlis_erveles.pdf
Amikor figyelmezteted, őket, hogy ne használjanak érvelési hibákat, és tartsák be a racionális vita szabályait, és szembesítve a viselkedésükkel ezeket linkeled is, akkor azt válaszolják, hogy nem érdekli őket az internetes hülyeségeid. Nagyon ritkán használnak logikai stukatúrát, de ha mégis többszörös felszólításra rákényszerülnek, akkor hamis premisszákat állítanak fel, és abból hozzák létre a hamis konklúziót. Hiába cáfolod meg az állításukat, újra és újra képesek felhozni, mintha a cáfolat nem történt volna meg. Amikor rájön, hogy nem vagy hülye, akkor  megjátszva a sértődötted, kijelenti, hogy veled nem vitázik, és letilt.
Ősi módszer, a provokálás! A provokálás mindig hangnemet, stílust jelent, nem témát! A hasbara nem adat, nem téma, nem érv, és nem logikai struktúra. Nem az a hasbarázó troll, aki olyan adatot, véleményt hoz fel, ami számodra nem tetszik, hanem az, amely az igazság felszínre jutását akarja akadályozni!
Nem az az ellenség, akinek más a véleménye, vagy másképpen látja! Az, hogy emberek nem értenek egyet valamiben, teljesen természetes dolog. Az etikus azonban az igazságot keresi, ezért racionális vitát kezdeményez, az etikátlan pedig csak le akarja győzni a másikat.

A filozófusok:
A természetben csak kétféle stratégia, ha úgy tetszik izmus létezik. Az egyik, az etikus, amely a békés együtt vagy egymás mellett élésben, és a racionális (igazságkereső) vitában hisz. A másik, az etikátlan, aki abban hisz, hogy az erősebb uralja, pusztítja a gyengébbet, és hasbarázik, mert őt nem érdekli az igazság. Ha bizonyos témákból, adatokból, logikai struktúrákból tabukat állítunk fel, avval a racionális vitát (az igazságkeresést) akadályozzuk, vagyis pont hogy hasbarázunk. Mindig az hasbarázik, aki nem akar racionális vitát, igazságkeresést, mivel ennek az akadályozása a hasbara célja.
A filozófusok  bonyolítással próbálják elfedni, vagy eltéríteni a figyelmet egy etikátlan rendszerről, amit éppen be akarnak adni neked. A milliós társadalmunk a nagysága miatt, és azért is átláthatatlan, mert nem közvetlen, hanem áttételeken keresztül működik. A társadalmunkat átláthatatlanná teszi még, hogy a jogszabályokat  az elit direkt el is bonyolítja, hogy kiskapukat elrejtve könnyen tudjon mozogni, míg az átlagembereket a szabályok lekorlátozzák,akik nem rendelkeznek szakértőkkel! A szabályokat az elit hozza, ne legyenek kétségeid! A legtöbb ember ezért nem tudja felfogni azt sem, hogy mi az állam!
Ahhoz, hogy átlássuk egy rendszert, hogy a lényegét meglássuk, éppen hogy le kell egyszerűsítenünk, mint a matekba!
Képzeljünk el egy elzárt 100 fős társadalmat, egy dél-amerikai őserdei indián közösséget vagy egy oda lezuhant repülőgép 100 fős túlélő tagjait!
Húzzuk rá erre a kis közösségre azt a rendszert, amit éppen be akarnak adni nekünk, amivel éppen át akarnak ejteni! Itt mivel kicsi a létszám, és a kapcsolatok közvetlenek, rögtön ki fog ugrani, ha valaki uralkodni vagy parazitáskodni akar rajtad, vagy egyszerűen csak logikátlan, igazságtalan vagy káros következményekkel jár az elmélete!

A hatalom legyőzhető, a háború megnyerhető, de többet ésszel, mint lőfegyverrel!


Segíts!
A felvilágosításhoz, az új rendszer kidolgozásához, megismertetéséhez, a pártalapításhoz, stb.
kérjük a segítségeteket! Minimum azt kérjük, hogy oszd meg ismerőseiddel ezt az oldalt!